Mikaelin vastuullisuuslauseke

Teemme reilua yhteistyötä. Kohtaamme asiakkaan ja yhteistyökumppanin aina avoimesti ja hyväksyvästi ymmärtäen vuorovaikutustaitojen merkityksen alallamme. Pyrimme toteuttamaan asiakkaan toiveet ammattimaisesti, vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti.

Sitoudumme noudattamaan voimassa olevia ympäristölainsäädäntöjä ja viranomaismääräyksiä. Olemme tunnistaneet toiminnassamme merkittävimmät ympäristönäkökohdat: sähkön, polttoaineen ja veden kulutuksen sekä jätteidenkäsittelyn. Ympäristö on yksi yrityksemme arvoista. Noudatamme kaikissa toiminnoissamme Suomen lakeja ja asetuksia.


Tämän digitaalisen asiakirjan tiedot on tarkistettu 20.8.2023.