Mikaelin palvelut asiakkaalle

Mikael toimii pitkän kokemuksen saattelemana myös yrityksesi digitaalisen strategian kumppanina.

Digitaalinen strategia kattaa laajan kirjon suunnitelmia, toimenpiteitä ja tavoitteita, jotka liittyvät yrityksen läsnäoloon ja toimintaan digitaalisessa ympäristössä. Tämä voi vaihdella suuresti yrityksen koosta, toimialasta ja tavoitteista riippuen, mutta yleisesti ottaen digitaalinen strategia sisältää seuraavia osa-alueita:

1) Liiketoimintatavoitteet: Ensimmäinen askel on määrittää, mitkä ovat yrityksen yleiset liiketoimintatavoitteet. Mitä yritys pyrkii saavuttamaan digitaalisella läsnäolollaan?

2) Kohdeyleisön määrittely: Kenelle yritys haluaa tavoittaa viestinnällään ja palveluillaan digitaalisissa kanavissa? Asiakasprofiilien ja ostajapersoonien määrittäminen auttaa kohdistamaan viestintää tehokkaasti.

3) Kanavien valinta: Mitä digitaalisia kanavia yritys aikoo hyödyntää? Tämä voi sisältää verkkosivuston, sosiaalisen median, sähköpostimarkkinoinnin, hakukoneoptimoinnin (SEO), hakukonemarkkinoinnin (SEM) ja muut kanavat.

4) Sisältöstrategia: Kuinka yritys aikoo tuottaa, julkaista ja jakaa sisältöä verkossa? Sisältö voi olla tekstiä, kuvia, videoita tai muita mediatyyppejä.

5) Brändäys ja visuaalinen identiteetti: Digitaalisessa strategiassa on huomioitava brändin kuvan ja visuaalisen identiteetin yhtenäisyys kaikilla digitaalisilla alustoilla.

6) Käyttökokemus (UX): Miten varmistetaan, että verkkosivusto ja sovellukset tarjoavat hyvän käyttökokemuksen? Käyttäjäystävällisyys on avainasemassa.

7) Analytiikka ja seuranta: Kuinka yritys aikoo mitata digitaalisen strategian tehokkuutta? Tähän kuuluvat esimerkiksi verkkosivuston analytiikka ja konversioseuranta.

8) Budjetointi ja resurssien allokaatio: Kuinka paljon resursseja yritys aikoo sijoittaa digitaaliseen strategiaan, ja miten näitä resursseja jaetaan eri osa-alueiden kesken?

9) Kilpailuanalyysi: Miten kilpailijat toimivat digitaalisessa tilassa, ja mitä voidaan oppia heidän strategioistaan?

10) Kriisinhallinta ja riskienhallinta: Miten varaudutaan digitaalisen toiminnan mahdollisiin ongelmiin ja kriiseihin, kuten tietoturvaongelmiin tai mainekriiseihin?

11) Jatkuva kehittäminen: Digitaalinen strategia ei ole staattinen vaan vaatii jatkuvaa seurantaa, arviointia ja sopeutumista muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja teknologisiin trendeihin.

12) Uusien hankkeiden kilpailutus ja seuranta: Sitoutumaton ja puolueeton digikumppani auttaa yritystä hankkimaan juuri oikeat toimittajat ja muut sidosryhmät sekä valvoo ja seuraa hankkeiden kehittymistä ja toimintatapoja.

Digitaalinen strategia on siis kokonaisvaltainen suunnitelma, joka auttaa yritystä saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteensa digitaalisessa maailmassa. Se on elintärkeä osa modernia liiketoimintaa, sillä se mahdollistaa yrityksen kilpailukyvyn säilymisen ja kasvun digitaalisessa ympäristössä. Palvelemme kaikenkokoisia yrityksiä.

Ota yhteyttä ja pidetään online-tapaaminen!
Mikaelin tukena pyörii myös ryhmä digiasiantuntijoita ja -tekijöitä.

Yhteistyöterveisin, Mikael Kytönen
Sähköposti: mikael.kytonen@protonmail.com
Internet: https://mikaelkytonen.fi
Puhelin: 044 952 2429